Superhrubá mzda


Byla zavedena od roku 2008 a odměny zaměstnanců jsou počítány pomocí konceptu superhrubé mzdy, což představuje zvýšení hrubé mzdy o pojistné placené zaměstnavatelem. Daň je počítána právě z této částky.
Superhrubá mzda = Hrubá mzda + Pojistné placené zaměstnavatelem


pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a činí celkem 34%, z toho
9 % zdravotní a 25 % sociálníSuperhrubá mzda slouží jako základ pro výpočet daně


Další odkazy
Užíváním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s užíváním cookies