Byla zavedena od roku 2008 a odměny zaměstnanců jsou počítány pomocí konceptu superhrubé mzdy, což představuje zvýšení hrubé mzdy o pojistné placené zaměstnavatelem. Daň je počítána právě z této částky.


Vzniká tak, že se od hrubé mzdy odečtou postupně ovody a pojištění


Hrubá mzda


Je částka, do které se započítávají všechny složky, základní mzda, příplatky, náhrady a odměny, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci za příslušný měsíc.


Tabulka daňově odečitatelných položek pro rok 2016.


Další odkazy
Užíváním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s užíváním cookies