Odečitatelné položky z daní 2016


RočněMěsíčně
na poplatníka24 840 2 070
na vyživovaného manžela24 840 (uplatňuje se ročně)
na vyživovaného manžela ZTP/P49 680 4 140
tuto slevu lze uplatnit jen pokud vyživovaný partner nedosahuje ročního příjmu 68 000 Kč*
pro invalidní důchod I. a II. stupně2520 210
pro invalidní důchod III. Stupně5040 420
pro držitele průkazu ZTP/P16 140 1 345
pro studenta4020 335
umístění dítětemaximálně 9200 (platí pro rok 2015)
zvýhodnění na první dítě13 404 1 117
zvýhodnění na druhé dítě17 004 1 417
zvýhodnění na třetí a další dítě20 604 1 717
zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P26 808 2 234
zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P34 008 2 834
zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P41 208 3 434*Do příjmů vyživovaného manžela se nezahrnují

•dávky státní sociální podpory

•dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna

•dávky osobám se zdravotním postižením

•dávky pomoci v hmotné nouzi

•příspěvek na péči, sociální služby

•státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem

•státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření

•státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření

•stipendium poskytované studujícím a soustavně se připravujícím na budoucí povolání

•příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen


Další odkazy
Užíváním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s užíváním cookies