Postup výpočtu mzdy 2015

Verze pro rok 2016 zde


Superhrubá mzda (základ daně)


Byla zavedena od roku 2008 a odměny zaměstnanců jsou počítány pomocí konceptu superhrubé mzdy, což představuje zvýšení hrubé mzdy o pojistné placené zaměstnavatelem. Daň je počítána právě z této částky.


Superhrubá mzda = Hrubá mzda + Pojistné placené zaměstnavatelem

pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a činí celkem 34%,
z toho
9 % zdravotní a
25 % sociální

Hrubá mzda


Je částka, do které se započítávají všechny složky, základní mzda, příplatky, náhrady a odměny, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci za příslušný měsíc.

Čistá mzda


Vzniká tak, že se od hrubé mzdy odečtou postupně
15 % záloha na daň příjmu závislých osob (zaměstnanců) ponížená o daňové slevy
6,5 % sociální pojištění
4,5 % zdravotní pojištění pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru
Slevy na dani


RočněMěsíčně
na poplatníka24 840 2 070
na vyživovaného manžela24 840 (uplatňuje se ročně)
na vyživovaného manžela ZTP/P49 680 4 140
pro invalidní důchod I. a II. stupně2520 210
pro invalidní důchod III. Stupně5040 420
pro držitele průkazu ZTP/P16 140 1 345
pro studenta4020 335
umístění dítětemaximálně 9200 (platí pro rok 2015)
zvýhodnění na první dítě13 404 1 117
zvýhodnění na druhé dítě15 804 1 317
zvýhodnění na třetí a další dítě17 004 1 417
zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P23 208 1 934
zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P31 608 2 634
zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P34 008 2 824